Tot 1 januari 2018 geen naheffing en boete inzake Wet DBA

De implementatieperiode van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. Dit betekent dat er tot en met eind 2017 geen naheffingsaanslagen of boetes worden opgelegd door de Belastingdienst aan opdrachtgevers en opdrachtnemers die modelovereenkomsten niet goed uitvoeren of die de criteria voor de aanwezigheid van loonbelasting- en premieplicht niet goed toepassen. Staatssecretaris van… Lees Verder


Sparen in box 3 of in de BV?

Door het lage rendement op spaargeld betaalt u privé in box 3 vaak meer belasting dan dat u aan rendement krijgt. Het kan dan aantrekkelijk zijn om te sparen via een BV. Hoe zit dat? Spaargeld privé Box 3. Het saldo per 1 januari van uw privévermogen uit sparen en beleggen is belastbaar in box 3 tegen effectief… Lees Verder


Meer tijd voor aanpassing pensioen in eigen beheer

Stopzetten pensioen in eigen beheer. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2017 opbouw van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet langer mogelijk is. Gedurende drie jaar kan er gekozen worden voor afkoop, omzetting in een oudedagsvoorziening, dan wel (na afstempeling tot fiscale balanswaarde) overdracht naar een externe pensioenverzekeraar. Het stopzetten… Lees Verder


Einde pensioen in eigen beheer in zicht deel 2

Zoals bekend, is op Prinsjesdag het voorstel gelanceerd tot beëindiging van de opbouw van het pensioen in eigen beheer vanaf 2017. Wat doet u met het reeds opgebouwde pensioen? Moet u in 2016 nog doteren? Waar moet u op letten? Afstempelen en afkoop Onbelaste uitkering aan DGA. Afstempelen en afkoop van uw pensioenrechten bij uw… Lees Verder


NALATENSCHAP, Erfenis zonder problemen verdelen

Na een overlijden hebben de erfgenamen recht op de erfenis. Hoe moet die erfenis worden verdeeld? Wat als de erfgenamen er onderling niet uitkomen of als er een dwarsligger is? Wat kunt u nu al regelen? Hoe werkt dat? Verdeling. Na een overlijden moet de nalatenschap (erfenis) van de overledene tussen de erfgenamen worden verdeeld…. Lees Verder


Waar blijf ik met al die administratie?

Zoals bekend, bent u als ondernemer wettelijk verplicht uw administratie te bewaren. Een veelgestelde vraag is hoe lang u uw spullen moet bewaren. Zeven jaar. In het algemeen bedraagt de bewaarplicht zeven jaar. Gedurende die termijn moet uw administratie ter inzage liggen bij een belastingcontrole. Voor de btw bedraagt die termijn bij onroerende zaken zelfs… Lees Verder


SUCCESSIEPLANNING, Lenen van uw kinderen dubbel voordelig

Als uw kinderen ooit van u zullen erven, is het vaak fiscaal zinvol om tijdens uw leven alvast aan hen te schenken. Hoe kunt u inkomsten- en erfbelastingvoordeel behalen? Hoe werkt dat via ‘schuldigerkenning aan uw kinderen’? Schuld. De titel van dit artikel is ‘lenen van’ en niet ‘schenken aan’! Hoe zit dat, vraagt u… Lees Verder


AUTO VAN DE ZAAK, Controleer verbod privégebruik goed

De rechter heeft onlangs nog eens bevestigd dat een beperkte controle van het verbod op privégebruik van de auto van de zaak, leidt tot een bijtelling. Hoe zit dat? Controle vereist. Zoals bekend, kan door het instellen van een verbod op privégebruik, een bijtelling voor de auto van de zaak worden voorkomen. Wil dit effectief… Lees Verder


Wijziging tarief box 3, actie in 2016?

Zoals bekend, zijn er plannen om het belastingtarief in box 3 met ingang van 1 januari 2017 te wijzigen. Dit pakt met name voor hogere vermogens nadelig uit. Kunt u in 2016 alvast iets doen om deze nadelige gevolgen te beperken? Belastingheffing in box 3 Forfaitair rendement. Over uw belastbaar vermogen in box 3 (per 1… Lees Verder


Verhaalsbeding in overeenkomst met zzp’er

Staatssecretaris Wiebes wil u graag doen geloven dat de invoering van de Wet DBA (modelovereenkomsten) voor u als opdrachtgever niet zo spannend is. De realiteit is echter dat u eerder aangesproken kunt worden. Hoe dekt u zich in? Commotie over de Wet DBA Gevolgen niet te overzien? De Wet DBA zorgt voor de nodige commotie…. Lees Verder