Brief stopzetten EKA: uw klant hoeft niets te doen

Heeft uw klant een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kan hij die negeren. De EKA is al een poosje geleden vervangen door SBA (Serviceberichten Aanslag). Toch zijn er nog automatische stopzettingsbrieven voor de EKA gestuurd. Hoe komt dit? De EKA liep tot belastingjaar 2013. Als er langer dan… Lees Verder


Testament voor samenwoners?

Als ongehuwde partners al jarenlang op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en een gemeenschappelijke huishouding voeren, zijn ze dan ook erfgenamen van elkaar? Wat zegt de wet? Wat is goed om te weten? Wat is raadzaam? Praktijkvoorbeeld: niets op papier. Wim en Trees wonen al ruim dertig jaar samen. Ze zijn ongehuwd en hebben geen kinderen…. Lees Verder


Opnamen in rekening-courant belast als dividend

Als u uit uw BV gelden opneemt in rekening-courant, dan moet u wel kunnen aantonen dat u dit (op termijn) kunt terugbetalen, anders bent u fiscaal de klos. Hierover speelde er onlangs een procedure voor de Rechtbank Gelderland. Wat speelde er? Meerdere BV’s. In een zaak die onlangs voorde Rechtbank Gelderland, 24.04.2017 (RBGEL:2017:2185) , speelde,… Lees Verder


GOED OM TE WETEN: Online schenkingsaangifte doen

Schenking 2017 digitaal formulier. Als u in 2017 een schenking heeft ontvangen, kunt u voortaan gemakkelijk aangifte doen met het online formulier ‘Aangifte schenkbelasting 2017’. Daarvoor moet u met uw eigen DigiD inloggen op Mijn Belastingdienst. Let op. Voor het invullen van de aangifte schenkbelasting heeft u de burgerservicenummers van uzelf en van de schenker… Lees Verder


Let bij pensioenafkoop ook op stamrecht in de BV

Zoals bekend, kunt u binnen uw eigen BV niet verder bouwen aan uw eigen pensioenvoorziening. Afkoop met belastingkorting is de komende drie jaar mogelijk. Maar let op als er in uw BV ook een loonstamrecht aanwezig is. Stoppen pensioenopbouw. Sinds 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen van kracht. Dit… Lees Verder


Fiscale eenheid btw, let op de aansprakelijkheid

Binnen veel BV-structuren wordt gebruikgemaakt van een fiscale eenheid btw. Dat is makkelijk, want er hoeft dan onderling geen btw te worden gerekend en maar één btw-aangifte te worden gedaan. Hieraan zit echter ook een keerzijde. Wat speelde er? Faillissement. In deze zaak voor de Hoge Raad, 17.03.2017 (HR:2017:438) , gaat het om een holding-BV… Lees Verder


Forfaitair rendement box 3 2018 bekend

Twee rendementen. Met ingang van 2017 wordt het forfaitaire rendement in box 3 niet langer op basis van één vast percentage (2016: 4%) bepaald. Om meer aan te sluiten bij het daadwerkelijke rendement wordt er uitgegaan van een rendement op spaargeld en een rendement op beleggingen. Afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen wordt hiermee een… Lees Verder


Levert slordige rittenstaat boete op?

Als u onder de bijtelling voor de auto van de zaak uit wilt komen, is een sluitende rittenstaat vrijwel altijd noodzakelijk. Wat besliste de rechter hierover? Heet hangijzer. Om onder de bijtelling voor de auto van de zaak uit te komen, is een sluitende rittenadministratie welhaast onvermijdelijk, maar niet wettelijk voorgeschreven. Wat als die rittenstaat… Lees Verder


Slim dat uw BV uw woning koopt?

Uw zelf bewoonde woning aan de BV verkopen, kan dat eigenlijk wel? Wat zijn de fiscale en juridische gevolgen? Wat bij verkoop door de BV van de woning? Zijn er voordelen? Wat moet u weten? Kan het? Laten we de vraag of u uw woning aan uw BV kunt verkopen, maar gelijk beantwoorden: Yes you… Lees Verder


Overlijden zonder afstammelingen, wat met de erfenis?

Als echtgenoten overlijden zonder afstammelingen achter te laten, waar gaat de erfenis dan naartoe? Wat gebeurt er met het bedrijf? Hoe kunt u dat anders regelen? ‘Gewoon’ testament. Piet en Trees zijn 50 jaar getrouwd. Om dat te vieren gaan ze met alle kinderen en kleinkinderen samen in het vliegtuig op vakantie naar Curaçao. Piet en… Lees Verder