Uitfaseren pensioen in eigen beheer, gevolgen voor de BV

Als DGA met pensioen in eigen beheer moet u keuzes maken over wat u hiermee gaat doen. Deze keuzes hangen ook af van de positie van de BV waar het pensioen in zit. In dit artikel de belangrijkste aandachtspunten. Wat gebeurt er bij afkoop of omzetting? Mede door de lage marktrente is de commerciële waardering… Lees Verder


Uitdeling, kredietfaciliteit zonder limiet van de BV

Indien u als DGA geld van uw BV leent, is het van belang dat deze gelden te zijner tijd worden terugbetaald. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een DGA forse bedragen van zijn BV had geleend. Verkapte winstuitdeling. Als een BV geld uitleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) waarvan aannemelijk is… Lees Verder


Winst uitstellen naar 2018 voordelig?

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt in 2018 verlengd. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om de winst van dit jaar deels uit te stellen. Langer lager tarief. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 2018 verlengd. De grens wordt opgehoogd van € 200.000,- naar € 250.000,-. Dit betekent dat u pas bij een winst boven… Lees Verder


Hoe werkt de herzieningsregeling ook alweer?

Als uw BV uitgaven doet voor investeringsgoederen of onroerende zaken, dan krijgt u te maken met een herzieningstermijn voor de btw. Hoe zit dat? Waar moet u rekening mee houden? Leveringen Herzieningstermijn. Als een ondernemer een goed levert waarop een herzieningstermijn van toepassing is, dan moet er btw worden herzien als het goed zonder btw… Lees Verder


Pensioen in de BV, de positie van de (ex-)partner

Indien u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioen in eigen beheer heeft, moet u keuzes maken over wat u hiermee gaat doen. Deze keuzes kunnen ook invloed hebben op uw partner of uw ex-partner. Waar moet u op letten? Aanspraak van de (ex-)partner Nabestaandenpensioen. Een pensioenregeling is een afspraak tussen de werkgever en de werknemer. Toch zitten… Lees Verder