Lenen binnen de familie

Als een familielid van u krap bij kas zit of een nieuwe woning wil financieren, kunt u overwegen een lening te verstrekken. Waar moet u fiscaal op letten bij een dergelijke lening binnen de familie? Mogelijk schenking. Als er geld wordt geleend binnen familieverhoudingen, dan kijkt de Belastingdienst altijd kritisch of er hierbij geen schenking… Lees Verder


Teruggave buitenlandse btw 2017

Voor teruggave van buitenlandse btw die aan uw BV in rekening wordt gebracht, moet u op tijd een apart verzoek indienen. Waar moet u op letten? Btw binnen de EU. In uw Nederlandse btw-aangifte mag u alleen Nederlandse btw verrekenen die aan uw BV in rekening is gebracht. Als u echter zakendoet met of in het… Lees Verder


Wijziging looptijd 30%-regeling per 2019

Werknemer uit het buitenland. Als u een werknemer aanneemt vanuit het buitenland, kan deze werknemer onder voorwaarden gebruikmaken van de 30%-regeling. Deze regeling houdt kort gezegd in dat de werknemer 30% van zijn brutoloon in de vorm van een gericht vrijgestelde kostenvergoeding mag ontvangen. Extraterritoriale kosten. Deze zogeheten ‘extraterritoriale kosten’ zijn de extra kosten die… Lees Verder


Welke waarde heeft een verhuurde woning in box 3?

De Belastingdienst heeft onlangs een handreiking gepubliceerd over de waardering van verhuurde woningen in box 3 die vallen onder huurbescherming. Een heel verhaal! Lees verder hoe dit voor u uitpakt. Recente publicatie Belastingdienst. Voor woningen in box 3 geldt de WOZ-waarde. Bij verhuurde woningen die vallen onder huurbescherming, wordt rekening gehouden met de zogeheten ‘leegwaarderatio’. Lees verder! Huurbescherming… Lees Verder


Voorkom problemen met stamrecht-BV

Veel ondernemers bedingen bij inbreng van hun onderneming in een BV, een stakingslijfrente (stamrecht) om directe fiscale afrekening over de stakingswinst te voorkomen. Maar let op, dit stamrecht kan een blok aan uw been worden. Overstap naar BV Direct afrekenen met fiscus. Het komt geregeld voor dat de eenmanszaak of het samenwerkingsverband niet meer de… Lees Verder


Zzp’er met hoofdzakelijk één opdrachtgever ondernemer!

Een recente opmerkelijke beslissing van het Gerechtshof Den Haag. Een zzp’er deed seizoenswerk voor één klant. Volgens de rechter is hij ondernemer (zelfstandig beroepsbeoefenaar) voor de inkomstenbelasting. Wat moet u nu weten? Inkomen uit arbeid. Er zijn fiscaal grofweg drie typen inkomsten uit arbeid: loon, resultaat uit overige werkzaamheden (row) en winst uit onderneming (wuo)…. Lees Verder


Opletten bij het doorbelasten van kosten

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft onlangs een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of er bij het doorberekenen van kosten aan een klant of opdrachtgever btw in rekening moet worden gebracht. Hoofdregel Belast met btw. Eerst even terug naar de basis: als u kosten doorbelast aan een klant, dan moet… Lees Verder


Met de auto van de zaak naar de zon

Als u met de auto van de zaak op vakantie naar het buitenland gaat, hoe zit het dan met de in het buitenland gemaakte kosten? Wat moet u vooral niet vergeten? Autovakantie. De vakantie staat bijna voor de deur en dus trekken honderdduizenden Nederlanders er weer massaal op uit. Daarbij wordt vaak de auto gebruikt… Lees Verder


Vergoeding woon-werkverkeer maximaal benutten

De maximale onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer is € 0,19/km. Dat is lang niet altijd kostendekkend, maar gelukkig is daar binnen de mogelijkheden van de wet een mouw aan te passen. Hoe benut u de mogelijkheden maximaal? Woon-werkverkeer. Iedere werkgever heeft te maken met woon-werkverkeer. U kunt dit onbelast vergoeden, maar lang niet altijd kostendekkend. Hoe kunt… Lees Verder


Eén samenwoningspartner steekt meer geld in woning

Als bij samenwoning de ene partner meer geld in de gemeenschappelijke woning steekt dan de ander, wat is daarvan het gevolg? Hoe zit dat met een waardedaling of waardestijging van de woning? Wie deelt mee voor welk gedeelte? Aankoop gemeenschappelijke woning. Henk en Trees gaan samenwonen en kopen daarom samen een woning. Omdat ze beiden… Lees Verder