Aandachtspunten bij bepaling hoogte gebruikelijk loon

Zoals bekend, geldt voor u als directeur-grootaandeelhouder en uw partner de gebruikelijkloonregeling. We krijgen hierover regelmatig vragen van onze abonnees. Welke factoren bepalen de hoogte van het gebruikelijk loon? De hoogte van het gebruikelijk loon? Als directeur-grootaandeelhouder moet u bij uw BV een loon in aanmerking nemen dat het hoogste is van de hiernavolgende bedragen…. Lees Verder


Goed voorbereid op verhoging van het lage btw-tarief

Zoals in het in 2017 gesloten regeerakkoord al is aangekondigd, komt er in het Belastingplan 2019 een wetsvoorstel om het lage btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9%. Waar moet u rekening mee houden? De verschillende btw-tarieven Uw BV brengt btw in rekening over de door de BV geleverde goederen en diensten. Afhankelijk van welk goed… Lees Verder


Dividend uitkeren = belasting besparen?

De vennootschapsbelasting gaat volgend jaar omlaag. Als DGA betaalt u echter meer belasting in box 2, ook over al gerealiseerde winst. Hoe speelt u hierop in? Is het toch verstandiger uw winst in de BV te laten, en zo ja, tot wanneer? Regeerakkoord. Eén van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord betreft de verlaging van… Lees Verder


Hoe gaat het nu verder met de zzp’er?

Vlak voor het zomerreces kwam het Ministerie van Financiën met een update over de wetgeving voor zzp’ers (de Wet DBA). Hoe staat het er nu voor? Zzp’er inhuren. Als u een zzp’er inhuurt, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst achteraf zegt dat er sprake was van een werknemer, waardoor u loonheffing en premies… Lees Verder