BESLUIT UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA’S

Bij afkoop of omzetting van pensioenrechten hebben directeur-grootaandeelhouders (dga’s) voortaan een jaar de tijd om het informatieformulier in te sturen. Dat blijkt uit een besluit dat eind oktober is gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit maakt het ook mogelijk om (ex-)partners het informatieformulier alsnog te laten ondertekenen. Verlenging termijn De Belastingdienst verlengt de termijn voor het… Lees Verder


Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Op 1 januari 2019 wordt waarschijnlijk het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Levert u producten of diensten die vallen onder het lage btw-tarief van 6%? Dan kunt u nu al een aantal zaken regelen. Verhoging van het lage btw-tarief moet nog worden goedgekeurd Het kabinet Rutte 3 wil het lage btw-tarief verhogen van… Lees VerderDividend uitkeren = belasting besparen?

De vennootschapsbelasting gaat volgend jaar omlaag. Als DGA betaalt u echter meer belasting in box 2, ook over al gerealiseerde winst. Hoe speelt u hierop in? Is het toch verstandiger uw winst in de BV te laten, en zo ja, tot wanneer? Regeerakkoord. Eén van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord betreft de verlaging van… Lees Verder


Prinsjesdag 2018 – Belastingplan en de ondernemer/DGA

Op 18 september heeft het kabinet-Rutte III de miljoenennota gepresenteerd. Door middel van een aantal nieuwsflitsen informeren we u over de onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. In deze nieuwsflits aandacht voor het Belastingplan 2019 en de ondernemer/DGA. Verlaging vennootschapsbelastingtarief Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd: vanaf 2019 wordt… Lees Verder


Prinsjesdag 2018 – Auto en mobiliteit

Op 18 september heeft het kabinet-Rutte III de miljoenennota gepresenteerd. Door middel van een aantal nieuwsflitsen informeren we u over de onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. In deze nieuwsflits aandacht voor het Belastingplan 2019 v.w.b. auto en mobiliteit. We laten de voorstellen inzake auto en mobiliteit uit het Belastingplan 2019 die voor u… Lees Verder


Prinsjesdag 2018 – Belastingplan en de werkgever

Op 18 september heeft het kabinet-Rutte III de miljoenennota gepresenteerd. Door middel van een aantal nieuwsflitsen informeren we u over de onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. In deze nieuwsflits aandacht voor het Belastingplan 2019 v.w.b. werkgeverszaken.   We laten de voorstellen inzake de werkgever uit het Belastingplan 2019, die voor u als werkgever… Lees Verder


Prinsjesdag 2018 – Internationale en overige maatregelen

Op 18 september heeft het kabinet-Rutte III de miljoenennota gepresenteerd. Door middel van een aantal nieuwsflitsen informeren we u over de onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. In deze nieuwsflits aandacht voor het Belastingplan 2019 v.w.b. internationale en overige maatregelen. Afschaffing dividendbelasting Voorgesteld is om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af… Lees Verder


10 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2019

Het Belastingplan 2019 en de overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 18 september 2018 om 15:15 door minister Hoekstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder lichten we tien belangrijke fiscale wijzigingen kort toe. 1. Versobering voorwaartse verliesverrekening box 2 De voorwaartse verliesverrekeningsperiode in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar. 2. Correctie box 2-tarief… Lees Verder


Vermogen slim verpakken en daarna overhevelen

Als u geld nalaat of schenkt aan uw kinderen, bedraagt de belastingdruk (afgezien van vrijstellingen) 10 tot 20%. Voor andere begunstigden kan deze oplopen van 18 naar 40%. Wat kunt u doen om deze belastingdruk een stuk te matigen? Lijfrentegift of lijfrentelegaat Geen som geld, maar een lijfrente. Door in plaats van geld aan iemand… Lees Verder