Diensten & klachten

Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V.
Ganzeven 10
5052 CD Goirle
Postbus 239
5050
AE Goirle
website www.sviaa.nl
emailadres Saskia@sviaa.nl
telefoon 013-5343668
fax 0847315151
mobiel 06-51446726

diensten

Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V. is een onderdeel van Saskia van Iersel Holding B.V. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zodat u zich kunt richten op de echt belangrijke dingen in het zakendoen. Wij richten ons op de kleine en middelgrote ondernemingen en stellen daarbij de klant centraal. Door korte lijnen en persoonlijk contact kan onze dienstverlening exact naar uw wensen worden ingevuld. Geen bureaucraten met technische verhalen, maar concrete adviezen waar u direct iets aan heeft: dat is onze meerwaarde.

Dagelijks geven wij hieraan invulling met onze zeven speerpunten:

1. Persoonlijke aandacht
Uw dossier is bij Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V. altijd in handen van een vaste medewerker. Deze heeft bovendien een vaste plaatsvervanger. Daardoor heeft u altijd contact met dezelfde persoon die uw situatie precies kent en direct kan inspelen op uw behoeften.

2. Begrijpelijke taal
De eigenaar, Saskia van Iersel-Adams, is zelf ondernemer. Zij weet waar u het over heeft en kan in begrijpelijke taal zaken uitleggen. Als klankbord is zij persoonlijk betrokken bij u.

3. Brede expertise in het MKB
Door onze grote ervaring in het MKB hoeven we niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Wij hebben kennis van en ervaring met beproefde antwoorden en oplossingen voor de specifieke aangelegenheden van het MKB. Dat komt de snelheid van onze dienstverlening ten goede.

4. Onafhankelijkheid
Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V. is zelfstandig en heeft geen binding met specifieke bedrijfstakken, bedrijven, leveranciers of producten en wordt uitsluitend op basis van uurtarief betaald. U weet zich daardoor verzekerd van een onafhankelijk advies dat het beste past bij uw wensen.

5. Up-To-Date Vakkennis
Binnen Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V. zijn werkzaam een Accountant-Administratieconsulent, in de persoon van Saskia van Iersel-Adams. Elk jaar moeten er een aantal Permanente Educatie cursussen met goed gevolg worden afgelegd om de certificering te kunnen behouden. U weet zich dus altijd verzekerd van iemand die beschikt over de laatste inzichten en weet heeft van alle relevante wetswijzigingen.

6. Uitgebreid netwerk
Niet alleen de uitgebreide zakelijke contacten van Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V., maar ook de abonnementen op diverse databanken, maken dat Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V. kan putten uit een zeer grote bron van kennis en informatie. Zo kunnen zelfs voor de meest ingewikkelde zaken snelle en heldere oplossingen worden aangedragen.

7. Heldere tarieven en leveringsvoorwaarden
Bij begrijpelijke taal horen natuurlijk ook heldere tarieven en voorwaarden. Geen kleine lettertjes. U krijgt datgene waarvoor u betaald. Duidelijke offertes voorkomen verrassingen achteraf. Dat geeft een geruststellend gevoel.

Fiscale diensten van Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V.
De deskundigen van Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V. helpen u met hun ervaring en deskundigheid en geven advies op allerlei fiscaal terrein.
Het verzorgen van:
– aangiften inkomstenbelasting
– verzorgen van alle aanvragen en wijzigingen van de diverse toeslagen en de controle op de definitieve berekeningen hiervan door de belastingdienst afdeling toeslagen
– voeren van fiscale bezwaar en beroepsprocedures

Wij zijn een door de belastingdienst erkende en gewaardeerde belastingconsulent met een door de belastingdienst toegekend belastingconsulentennummer.

Onze klachtenregeling
Mocht een van onze cliënten onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kan deze een klacht indienen bij de directie van Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V., te weten Saskia van Iersel Holding B.V. In eerste instantie zal getracht worden de klacht naar tevredenheid van klager en ons op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen wij de klacht voorleggen aan Mr. E. Smeets, mediator/notaris te Goirle met het verzoek de klacht te onderzoeken en te bemiddelen in de oplossing.
Indien gewenst kan de klagende cliënt natuurlijk altijd een beroep doen op het oordeel van de civiele rechtbank te Breda. Klachtencommissie NBA