Formulieren downloads

Checklijst jaarlijkse belastingaangifte.
Zorgt u ervoor dat u alle van belang zijnde zaken voor de aangifte inkomstenbelasting aanlevert aan ons kantoor.
Wij hebben voor u een checklijst gemaakt met daarop alle zaken die van toepassing kunnen zijn.
U hoeft dus alleen mee te nemen wat voor u van toepassing is.
Download checklijst jaarlijkse belastingaangifte

Aangifte inkomstenbelasting.
U kunt uw aangifte inkomstenbelasting al grotendeels voor ons voorbereiden.
Daarvoor kunt u onderstaande checklist invullen en meebrengen als u langs komt voor de aangifte inkomstenbelasting.
Wel is het van belang dat u alle bijbehorende papieren ook meebrengt zodat we eea nog kunnen controleren.
Download checklijst inkomstenbelasting

Aanvraag inloggegevens teruggaaf btw uit andere EU-landen.
Als u facturen vanuit landen binnen de EU heeft ontvangen en er staat omzetbelasting op deze facturen, dan kunt u de omzetbelasting hierover terugvragen.
U kunt dit zelf doen of dit door ons laten verzorgen.
Hiervoor dient u inloggegevens te ontvangen om de teruggaaf in te dienen.
Download formulier aanvraag inloggegevens

Aanmelding werkgever voor loonheffingen.
Als u personeel in dienst gaat nemen of zelf als directeur bij de besloten vennootschap in dienst komt, dan dient er aangifte loonheffing te worden gedaan.
Hiervoor zal het bedrijf als werkgever moeten worden aangemeld.
Daarna ontvangt u van de belastingdienst formulieren die u naar ons kunt sturen zodat wij de loonadministratie voor u kunnen gaan opzetten.
Download formulier aanmelding werkgever voor loonheffingen

Bezwaar diverse aanslagen.
Wilt u bezwaar maken op een aanslag die u van de belastingdienst heeft ontvangen, dan kunt u onderstaand formulier opsturen naar de belastingdienst.
Download formulier bezwaar diverse aanslagen

Model opgaaf gegevens voor de loonheffing.
Als u een modelovereenkomst wilt gebruiken, omdat u twijfelt of er sprake is van loondienst, kunt u het beste kijken of u een geschikte modelovereenkomst vindt bij de algemene modelovereenkomsten of bij de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.
Ga naar de belasting website om modelovereenkomsten te downloaden.

Verzoek betalingsregeling en uitstel van belasting voor belasting en/of premies voor ondernemingen.
Indien u problemen heeft om een aanslag van de belastingdienst binnen het daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.
Hiervoor dient een zeer uitgebreid formulier te worden ingevuld waar diverse bijlagen bij gedaan dienen te worden.
Waarschijnlijk zult ook nog wat informatie van ons kantoor nodig hebben, en daarvoor kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
Download formulier betalingsregeling

Auto op de zaak kopen of toch privé.
Indien u twijfelt of een de nieuwe auto op de zaak kunt aanschaffen of dat het toch beter is om dit privé te doen.
Wij hebben een rekenmodel waarin de kunnen kijken wat de verschillen zijn voor een bepaalde auto.
U dient hiervoor onderstaande Microsoft Excel bestand in te vullen en naar ons te mailen zodat wij u kunnen aangeven wat voor u het meest interessante is.
Download formulier auto op de zaak?