Kwaliteitscontrole BPBI voor bewindvoerders, curatoren en mentoren

De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap is in 2014 gedeeltelijk in werking getreden. Deze wet heeft  onder andere de jaarlijkse kwaliteitscontrole verplicht gesteld. Tijdens deze controle dient door een accountant (AA of RA) (of, in geval van mentorschap, door een door de kantonrechter benoemde deskundige) te worden getoetst of voldaan wordt aan de in de wet gestelde kwaliteitseisen.

Ons kantoor is per 1 januari 2018 toegetreden tot de pool van accountants wie deze controle mogen uitvoeren.

De volgende werkzaamheden kunnen door ons kantoor worden uitgevoerd voor u als bewindvoerder, curator of mentor:

  • Verzorgen van de administratie van uw bedrijf
  • Samenstellen van de jaarrekening inclusief de verplichte samenstellingsverklaring
  • Verzorgen van de kwaliteitscontrole/audit voor de Rechtbank en de beroepsorganisaties welke voldoet aan de Besluit Kwaliteitseisen CBM va het NBA en de eventuele aanvullende eisen uit de Kwaliteitsverordening van de branchevereniging PBI

Voor meer informatie hierover en een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Saskia van Iersel-Adams AA, 013-5343668 of mail naar Saskia@sviaa.nl.