Uniforce

logo_uniforce_professionalsVele ZZP’ers hebben het probleem van weinig opdrachtgevers, waardoor hun zelfstandige ondernemerschap in gevaar komt.
Inmiddels is daarvoor een oplossing met een zogenaamde “Uniforce B.V.”.

Het Uniforce Concept is er op gericht om ZZP’ers, zelfstandig te laten ondernemen ondanks het feit dat de arbeidsrelatie met de opdrachtgever gezien kan worden als een arbeidsovereenkomst. 100% risicoloos en ook nog eens goed verzekerd!

Hoe het Uniforce Concept werkt:

Een arbeidsovereenkomst bestaat volgens het Burgerlijk Wetboek (7:610) uit drie elementen: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon. In een opdracht moet minimaal een van de drie elementen ontbreken wilt u als zelfstandige worden gezien. Met het Uniforce Concept ontstaan juist alle drie de elementen binnen uw eigen b.v.: de Declarabele Uren BV (DUBV) .

Omdat de specifieke indeling van de DUBV de drie elementen van een arbeidsovereenkomst heeft, hebben Belastingdienst en UWV een vaststellingsovereenkomst met Uniforce Group gesloten waarin is vastgelegd dat er een arbeidsovereenkomst is tussen u en uw DUBV.

Vrijheid en Zekerheid

Doordat uw opdrachtgever nooit als werkgever zal worden aangemerkt, heeft u de vrijheid om elke opdracht aan te nemen die u maar wenst. Zoals een opdracht van drie jaar, of één waarbij u dezelfde werkzaamheden uitoefent als werknemers van het bedrijf. Ook kunt u ingehuurd worden door uw voormalige werkgever.

Omdat u in feite werknemer bent van uw DUBV, bent u ook verzekerd via het sociale stelsel. U heeft dus de zekerheid van het sociale vangnet zoals werknemers die kennen. Inclusief arbeidsongeschiktheidsverzekering, werkloosheidsuitkering, zwangerschapsverlof. U en uw gezin zijn dus altijd verzekerd van een vorm van inkomen.

Het Uniforce Concept is goedgekeurd door Belastingdienst en UWV

Al vanaf 2008 is de VUR het meest betrouwbare bewijs van zelfstandig ondernemerschap. De Belastingdienst verklaart aan Uniforce Group het volgende:
“Deze verklaring, in combinatie met de door u opgestelde Verklaring Uniforce Registratie en een afschrift van een geldig identiteitsbewijs, kan de Uniforcer aan zijn opdrachtgever overhandigden. Deze laatste is dan gevrijwaard van aan hem op te leggen naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw ter zake van de door de Uniforcer bij hem verrichte werkzaamheden”.

Wanneer uw DUBV aan alle richtlijnen voldoet krijgt u de Verklaring Uniforce Registratie (VUR). U heeft dan geen VAR meer nodig!

Werken volgens het Uniforce Concept en gebruik maken van het Uniforcenetwerk betekent:

 • De kans elke opdracht aan te kunnen nemen, ongeacht aard en duur
 • De garantie voor je opdrachtgever dat je zelf aan je werkgeversverplichtingen hebt voldaan
 • Een 100% dekkende inlenersaansprakelijkheidsverzekering voor je opdrachtgever
 • Met sociale zekerheid kunnen ondernemen vanuit een Declarabele Uren BV
 • Lidmaatschap van Sociaal Fonds Zelfstandigen inclusief coördinatieverzekering Wet Verbeterde Poortwachter
 • Een online community met collega-professionals
 • Onderlinge marktplaats van vraag en aanbod voor opdrachten op besloten website
 • Eerstelijns juridische ondersteuning
 • Ondernemerstelefoon
 • Afhandeling buitengerechtelijke incassozaken
 • Collectief voordeel in de Uniforce Shop
 • Voordelige (pakket)inkoop van administratie, accountancydiensten en verzekeringen
 • Dit alles voor een vast maandbedrag

Wij zijn een accountantskantoor wat nauw samenwerkt met Uniforce en u hierin kunnen ondersteunen.

Neem voor meer informatie of vragen hierover contact op met Saskia van Iersel-Adams op telefoonnummer: 013-5343668 of stuur een e-mail naar Saskia@sviaa.nl .
Meer informatie kunt u ook lezen op de website van Uniforce.